Đại sứ CHDCND Triều Tiên "xông đất" đầu năm mới Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm