Điều tuyệt vời trong lần đầu đón Tết cổ truyền Việt của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm