Gặp mặt Hữu nghị với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm