Đại sứ Ma-rốc: Mong muốn thúc đẩy thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc

Phóng sự ảnh Xem thêm