Chủ tịch VUFO tiếp Đại sứ Argentina và Đại sứ Venezuela

Phóng sự ảnh Xem thêm