Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm