Đêm giao lưu hữu nghị Việt-Trung, tình láng giềng đời đời bền vững

Phóng sự ảnh Xem thêm