Ra mắt ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam–Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai

Phóng sự ảnh Xem thêm