Hội nghị Ban thường vụ Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm