Khai mạc “Tuần lễ tiếng Nga” tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm