Khánh thành cầu Cao Lãnh, công trình hữu nghị Việt Nam – Australia

Phóng sự ảnh Xem thêm