Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp Giám đốc Điều hành Quỹ Hoà giải và Phát triển, Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm