Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ

Phóng sự ảnh Xem thêm