VUFO sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Trung Quốc trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm