Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực và hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước.

Phóng sự ảnh Xem thêm