Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Đôn Tuấn Phong tiếp tổ chức Operation Smile

Phóng sự ảnh Xem thêm