Tặng sách giáo khoa cho Trường PTDTBT THCS Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang

Phóng sự ảnh Xem thêm