Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai

Phóng sự ảnh Xem thêm