Ðại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phóng sự ảnh Xem thêm