Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines

Phóng sự ảnh Xem thêm