Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào thăm Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm