Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm