Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Phóng sự ảnh Xem thêm