Khẳng định cam kết hợp tác và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Singapore

Phóng sự ảnh Xem thêm