Đoàn Hữu nghị Việt-Trung thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm