Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Séc khoá IV (2019 - 2024)

Phóng sự ảnh Xem thêm