Bản tin Hữu nghị số 50 (23 - 29/9/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm