Chào xã giao Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm