Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đoàn đại biểu Quỹ Tống Khánh Linh

Phóng sự ảnh Xem thêm