Chủ tịch Liên hiệp tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm