Chủ tịch VUFO tiếp đoàn Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ