Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Tạ Văn Hữu

Phóng sự ảnh Xem thêm