Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm