Bản tin Hữu nghị số 54 ( 21 - 27/10/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm