Lãnh đạo Liên hiệp tiếp đại sứ Đại sứ Mozambique

Phóng sự ảnh Xem thêm