Trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Oralbek Botbay

Phóng sự ảnh Xem thêm