Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Địa chỉ: 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Email: vufo.vufo@gmail.com

Điện thoại: +84.24. 3845 6303 - Fax: +84.24. 3733 0201

Website: https://vufo.org.vn

Facebook: facebook.com/LHHNVN.VUFO

Mạng X: twitter.com/vufo1950

Thông tin liên hệ

code