Bạn bè năm châu

Dấu ấn nhiệm kỳ của Đại sứ Yamada Takio: tổ chức hơn 500 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio vì những cống hiến quan trọng, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước.