Thêm 68 lưu học sinh Campuchia được nhận đỡ đầu tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm