Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình

 

Ngày thành lập: 30/10/2015

Chủ tịch: Ông Vũ Đức Hạnh

Phó Chủ tịch:  Ông Vũ Xuân Chiến 

Các tổ chức thành viên:
- Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga
- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào
- Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia
- Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Đức

Liên hệ:
Địa chỉ: Số 126 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: +84.912157007 / +84.942128860
Email: huyenin1991@gmail.com

Xem thêm