50 bức ảnh đậm dấu ấn giao lưu nhân dân giữa Hà Nội và Delhi (Ấn Độ)

Phóng sự ảnh Xem tiếp