Ấn Độ tài trợ 50.000 USD xây dựng bếp ăn và nhà giáo dục thể chất tại Lào Cai

Phóng sự ảnh Xem tiếp