Các dấu ấn trong năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền

Các dấu ấn trong năm đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền

Sau hơn một năm đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

vna_potal_dau_an_viet_nam_trong_nam_dau_tien_dam_nhiem_cuong_vi_thanh_vien_hoi_dong_nhan_quyen_lien_hop_quoc_nhiem_ky_2023-2025_7246886.jpeg

Sau hơn một năm đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao./.

Theo TTXVN/Vietnam+