Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Singapore

Phóng sự ảnh Xem tiếp