Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam: Quan hệ hiện nay giữa Nhật Bản và Việt Nam là sự tin tưởng lẫn nhau

Phóng sự ảnh Xem tiếp