Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp chuyên gia Viện Hòa bình Mỹ

Phóng sự ảnh Xem tiếp