Cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam trao tặng máy ECMO cho Bệnh viện Nhiệt đới

Phóng sự ảnh Xem tiếp