Đại hội VI (2019 - 2024) Liên hiệp CTCHN Việt Nam

“Duy trì và mở rộng chương trình “Ươm mầm Hữu nghị” bằng các hình thức xã hội hóa”

VUFO - Trong những năm vừa qua, chương trình "Ươm mầm Hữu nghị" của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã đạt được kết quả hết sức tích cực, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại tá Nguyễn Dĩnh trình bày tham luận “Duy trì và mở rộng chương trình “Ươm mầm Hữu nghị” bằng các hình thức xã hội hóa”. Chúng tôi xin đăng toàn văn bài phát biểu của Đại tá Nguyễn Dĩnh.