Đại hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Thái Bình lần thứ nhất

Phóng sự ảnh Xem thêm