Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Dấu mốc mới trong lịch sử Hội đồng Hòa bình thế giới

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng hoà bình thế giới (Hội đồng) đã thành công tốt đẹp. Qua đó định hướng chiến lược và chương trình hành động thiết thực cho Hội đồng trong thời gian tới. Với vai trò chủ nhà của sự kiện, Việt Nam đã thể hiện rõ nét vai trò thành viên có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng nói riêng và phong trào hoà bình thế giới nói chung.